Kapolres dari masa ke masa

 • KOMBESPOL MUH. ANWAR NASIR, S.I.K., M.H.
  KOMBESPOL MUH. ANWAR NASIR, S.I.K., M.H.
  Masa Jabatan 2015-2017
 • AKBP ANGGORO SUKARTONO, S.I.K, M.H.
  AKBP ANGGORO SUKARTONO, S.I.K, M.H.
  Masa Jabatan 2014-2015
 • AKBP MARJUKI, S.I.K., M.Si.
  AKBP MARJUKI, S.I.K., M.Si.
  Masa Jabatan 2012-2014
 • AKBP Drs EDDY HERMANTO M.M
  AKBP Drs EDDY HERMANTO M.M
  Masa Jabatan 2011-2012
 • AKBP M. IQBAL S.I.K
  AKBP M. IQBAL S.I.K
  Masa Jabatan 2009-2011
 • AKBP Drs. UTOMO HERU CAHYONO, M.S.i
  AKBP Drs. UTOMO HERU CAHYONO, M.S.i
  Masa Jabatan 2005-2007
 • AKBP Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H.,M.H.
  AKBP Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H.,M.H.
  Masa Jabatan 2003-2005
 • AKBP Drs. ARIS NURHANDAYANI
  AKBP Drs. ARIS NURHANDAYANI
  Masa Jabatan 2002-2003
 • AKBP Drs. BUDI SUSILO
  AKBP Drs. BUDI SUSILO
  Masa Jabatan 2000-2002
 • LETKOL POL. Drs. SOEHARTO, S.H.
  LETKOL POL. Drs. SOEHARTO, S.H.
  Masa Jabatan 1994-1996
 • LETKOL POL. Drs N.G. BAWA TB
  LETKOL POL. Drs N.G. BAWA TB
  Masa Jabatan 1992-1992
 • LETKOL POL. Drs. DRESTA YOGIE
  LETKOL POL. Drs. DRESTA YOGIE
  Masa Jabatan 1990-1992